ul. Stoczkowska 7/2 04-147 Warszawa +48 57 81 81 777 kontakt@aniolykultury.pl
enfrdeitptrues

Jakie są największe potrzeby obecnego czasu?

Do odpowiedzi zbliży nas inne pytanie:

Kto w naszej kulturze czuje się na tyle źle, że od niej ucieka w drastyczny sposób?

Czy słyszeliśmy już o narastającej fali samobójstw wśród nastolatków?

Zestawienie opublikowane w dokumencie: “Dzieci się liczą 2017 - raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce” wykazuje, że na tle krajów europejskich, Polska znajduje się na drugim miejscu pod względem ilości popełnionych samobójstw ( nie ilości podjętych prób samobójczych! ). Źródłem danych jest Eurostat oraz Komenda Główna Policji w Polsce. W wyniku samobójstwa rocznie traci życie 300 polskich nastolatków (!!!) Jako organizacja koncentrująca się na procesach społecznych zachodzących w kulturze, ale także reagowaniu na nie, nie możemy się zgodzić, aby dominowały w niej takie zjawiska jak dyskryminacja, nietolerancja, mowa nienawiści, wykluczenie społecznie, stygmatyzacja czy ostracyzm. Pokolenie przełomu wieków XX i XXI, a takim jest dzisiejsza młodzież, ma wystarczająco wiele wyzwań związanych z neoliberalną kulturą "wyścigu szczurów", czy wirtualizacją kultury, a jednocześnie pozostając jeszcze w zasięgu pokoleniowej traumy ( m. in. badania prof. Mai Lis- Turlejskiej) ZAANGAŻUJMY SIĘ.

Zapobiegajmy wykluczeniu, przeciwdziałajmy dyskryminacji, chrońmy prawa słabszych, wrażliwszych, różniących się od większości w środowisku, promujmy ideę dialogu społecznego, upowszechniajmy postawy tolerancji i szacunku dla innych.

Budujmy środowiska sprzyjające postawom prospołecznym.

Przeciwstawiajmy się uprzedzeniom, przesądom, negatywnym emocjom, skłonnościom do pochopnych, uproszczonych sądów lub negatywnych, bezpodstawnych ocen.

We współpracy z organizacjami partnerskimi specjalizującymi się w obszarze zdrowia psychicznego, przygotowujemy strategię na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce.

Aby wypracować trwałą i skuteczną poprawę sytuacji musimy pracować równolegle nad:

  • poprawą relacji, atmosfery, postaw społecznych w środowisku i kulturze
  • umożliwieniem młodzieży dotkniętej kryzysem skutecznego leczenie i terapii w programie kompleksowego dochodzenia do zdrowia i sił, aktywizacji życiowej i zawodowej

Dlatego rozpoczynamy

projekt ZATRZYMAĆ FALĘ

Projekt obejmuje różnorodne działania dotyczące zarówno oddziaływań mentalnych w społeczeństwie, jak i organizacji form pomocy. Od dłuższego czasu pracujemy nad międzynarodowym porozumieniem w sprawie nauki i zdrowia psychicznego młodzieży.

Rozpoczynamy

  • współpracę z Polską Fundacją Filmową przy realizacji filmu dokumentalnego, który ma naświetlić opisywaną tu problematykę. W zeszłym roku zorganizowaliśmy casting dla osób chętnych do wystąpienia w filmie, który z powodzeniem zakończyliśmy w grudniu. Obecnie trwają ustalenia z reżyserem i dokumentalistą Ernestem Sajem, dotyczące porządku realizacji zdjęć.
  • przygotowania do organizacji Ośrodka Długoterminowej Rehabilitacji Psychoterapeutycznej

Quick Links

Śledź nas