ul. Stoczkowska 7/2 04-147 Warszawa +48 57 81 81 777 kontakt@aniolykultury.pl
enfrdeitptrues

Międzynarodowe Przymierze Pomocy Humanitarnej

Nie wystarczy zatrzymać się na poziomie dialogu i pojednania. Życie nie ogranicza się do świata myśli, lecz myśl daje początek słowu, a słowo działaniu. Koncepcja Międzynarodowego Przymierza Pomocy Humanitarnej jest przede wszystkim koncepcją wspólnego działania, wzajemnego zaangażowania i współpracy. Stajemy międzynarodowo razem, by wspólnie reagować na aktualne potrzeby, by wspólnie przeciwstawiać się rozwojowi złych tendencji i kierunków wojennych, by nie godzić się i nie pozostawać biernym wobec ataków na ludność cywilną, postępującą destrukcję w społeczeństwach objętych działaniami wojennymi lub terrorymem, by wspólnie poszukiwać rozwiązań, wymieniać się doświadczeniem i wiedzą, korzystać z bogactwa różnorodnego, międzynarodowego dziedzictwa i w takiej pełnej mobilizacji i aktywności przynosić nowe rozwiązania będące odpowiedzią na aktualne potrzeby w Polsce, na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i na świecie.

Fundacja Anioły Kultury od ośmiu lat buduje dialog międzyludzki, międzykulturowy i międzynarodowy, aby rozmawiać, szukać zrozumienia, wspólnych płaszczyzn i możliwości współpracy. Dlaczego angażujemy się? Odpowiedzialność społeczna przekraczająca granice kulturowe czy narodowe jest najgłębszym sprawdzianem humanitaryzmu człowieka, a rozwój cywilizacyjny i naukowy wymaga od nas kształtowania kultury odpowiedzialności jako podejmowania obowiązku sprawiedliwego reagowania na potrzeby w różnych obszarach życia człowieka.

1000_F_bw.png
warsaw.png

stąd, gdzie panowała śmierć – podnosimy życie

stąd, gdzie panowała nienawiść – przynosimy pojednanie

stąd, gdzie znajdowało się centrum dwóch, światowych wojen – podejmujemy dialog

stąd, gdzie narody zwalczały się wzajemnie – zawiązujemy współpracę stąd,

gdzie było zniszczenie - przynosimy odrodzenie

stąd, gdzie doświadczano największej w nowożytnej historii świata traumy – tworzymy bezpieczną przestrzeń wsparcia psychicznego i emocjonalnego

stąd, gdzie wymordowano 40 % całej populacji narodu żydowskiego – zawiązujemy międzynarodową współpracę na rzecz pomocy humanitarnej i wsparcia ludności cywilnej w jej kryzysowych, egzystencjalnych potrzebach

8270665701.png
pexels-photo.png
Polska była krajem dwóch doświadczeń:
XVI wiecznego rozwoju, dialogu, współpracy i siły,
XX wiecznego doświadczenia kulminacyjnej traumy i zniszczenia na każdym poziomie tożsamości: państwowej, narodowej i moralnej.
Międzynarodowe Przymierze Pomocy Humanitarnej
to nawiązanie do dziedzictwa DIALOGU i WSPÓŁPRACY
odbudowywania najważniejszych polskich tradycji i polskiej tożsamości
W ODPOWIEDZI na aktualną potrzebę pomocy humanitarnej na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie
podejmujemy wyzwanie i odpowiedzialność za społęczności doświadczonych wojną i terroryzmem we współczesnym świecie
a naszym przesłaniem jest zwycięstwo życia nad śmiercią.
"Wszędzie tam, gdzie nas mordują, wzmacniamy nasze życie"
- Uri Ariel
ludzie-biznesu-pracujacy-jako-zespol.png
geometryczny-rodek-polski.png
I. Współpraca w 3 obszarach pomocy humanitarnej:
1. POMOC EGZYSTENCJALNA
2. POMOC TERAPEUTYCZNA
3. POMOC SZKOLENIOWA dot. ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA KRYZYSEM
international-conference.png
spotkanie-zespolu.png
II. Formy:
1. opracowanie i organizacja programu wsparcia w oparciu o dwa zasilające się obszary: wsparcie psychologiczne i egzystencjalne, w tym:
a. organizacja wsparcia psychologicznego w różnorodnych formach, w tym: psychoedukacja, grupy, wsparcia, programy szkoleniowe, konsultacje indywidualne
b. organizacja zbiorek lub zakup produktów pierwszej potrzeby, współorganizacja transportu i dystrybucji produktów na terenie Ukrainy, współorganizacja magazynów składowych
dla produktów pierwszej potrzeby na terenie Ukrainy, oraz Polski
2. prowadzenie audytu i organizacja współpracy z zaufanymi partnerami w oparciu o przeprowadzane badania ich skuteczności
3. edukacja: konferencje, seminaria i szkolenia dotyczące pomocy humanitarnej, wsparcia psychologicznego oraz organizacji i zarządzania kryzysem
4. współpraca: krajowa i międzynarodowa z samorządami, instytucjami zdrowotnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i edukacyjnymi

Quick Links

Śledź nas