ul. Stoczkowska 7/2 04-147 Warszawa +48 57 81 81 777 kontakt@aniolykultury.pl
enfrdeitptrues

Międzynarodowe Centrum Zdrowia i Edukacji

Obecnie mamy do czynienia z pogarszającą się kondycją zdrowia psychicznego społeczeństw. Ten problem dotyczy przede wszystkim dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Jednocześnie brakuje wystarczających rozwiązań systemowych. Odpowiedzią na tak istotne potrzeby społeczne jest projekt Międzynarodowego Centrum Zdrowia i Edukacji. Niezbędnym działaniem jest także podjęcie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi a samorządami.

W związku z powyższym prace nad projektem rozpoczęły: Fundacja Anioły Kultury oraz Fundacja Zrolowani działające w obszarze zdrowia psychicznego, kultury społecznej i edukacji. Program ten uważamy za priorytetowy. Wyrażamy gotowość współpracy z samorządami, przedsiębiorstwami, specjalistami zdrowia psychicznego – psychiatrami, psychoterapeutami, asystentami zdrowienia, terapeutami i doradcami zawodowymi. Chcemy wspólnie realizować projekt aż do uzyskania pełnej efektywności i osiągnięcia założonych celów. Szczególnie istotne jest dla nas budowanie dialogu międzynarodowego w obszarze zdrowia psychicznego młodego pokolenia. Chcemy także wpierać i rozwijać edukację i naukę w powyższym zakresie.

Quick Links

Śledź nas