ul. Stoczkowska 7/2 04-147 Warszawa +48 57 81 81 777 kontakt@aniolykultury.pl

KOLOROWO jest WESOŁO

EDUKACJA KULTOROZNAWCZO - ARTYSTYCZNA

 

Ogólne założenia projektu:

• promocja kultury regionalnej Polski oraz kultury Polski za granicą
• promocja dialogu międzykulturowego
• zdobycie wiedzy przez uczniów na temat kultury rodzimej oraz kultur innych narodów

• zwalczanie dyskryminacji, zapobieganie i zwalczanie ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich innych form dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne, czy kulturę

• działania mające na celu ochronę praw człowieka / praw dziecka poprzez wzmacnianie poczucia jego wartości, wyjątkowości i równolegle szacunku do odmienności drugiego człowieka/dziecka, kształtowanie rozumienia szacunku, tolerancji i akceptacji w sprzężeniu zwrotnym

• promocja kulturoznawczej turystyki zagranicznej

 

(0 Votes)

Super User

Quick Links

Śledź nas